Filosofie

Onze visie ten aanzien van onze diensten en dienstverlening laat zich als volgt samenvatten:

  • De cliënt bepaalt;
  • Elke ondernemer heeft recht op een advies, dat op zijn bedrijf is toegespitst;
  • Kennis en middelen van derden worden adequaat ingezet;
  • Geldstromen dienen langs een zo kort mogelijke weg direct bij de betrokkenen terecht te komen;
  • Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel;
  • De adviseur / coach maakt zichzelf zo spoedig mogelijk overbodig;
  • De toekomst ligt in een duurzame ontwikkeling door integratie van kennis en middelen.

Laatst gewijzigd: 21-06-12